Współpraca

 

POROZUMIENlE O WSPÓŁPRACY
pomiędzy

Jednostką Woiskową 4115 w Gliwicach
reprezentowaną przez
Dowódcę Jednostki Woiskowej - ppłk mgr Mirosław BRYŚ

a

Zespołem Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach
reprezentowanym przez
Dyrektora ZSMK mgr Elwira DERSIEWlCZ


http://www.zsmk.internetdsl.pl

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych