Współpraca z partnerami społecznymi


 

DECYZJA Nr 187/MON

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 9 czerwca 2009 r.

w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi

(Dz. Urz. MON z dnia 6 lipca 2009 r. z późn. zm.)

 

 

 

*

 

 

POROZUMIENIA 6 BATALIONU POWIETRZNODESANTOWEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PARTNERAMI SPOŁECZNYMI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych