Aktualności
Porozumienie o współpracy przy organizacji klasy wojskowej o profilu logistycznym
25.05.2015

W dniu 19.05.2015 w 6 batalionie powietrznodesantowym w Gliwicach zostało podpisane porozumienie o współpracy przy organizacji klasy wojskowej o profilu logistycznym w oparciu o Zespół Szkół Ekonomiczno - Technicznym w Gliwicach Sośnicy. Porozumienie pozwoli na wspieranie i promowanie inicjatyw zmierzających do upowszechniania wśród młodzieży szkolnej  tradycji oręża polskiego, a w szczególności tradycji spadochroniarstwa oraz stworzy sprzyjające warunki organizacyjne i logistyczne do rozwijania działalności kulturalno-oświatowej i sportowej.

Porozumienie podpisał dowódca 6 batalionu powietrznodesantowego ppłk Robert Kruz oraz dyrektor ZSE-t pani Grażyna Gawol.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych