Normy


NORMY I ĆWICZENIA SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA OCHOTNIKÓW DO NSR
JEDNOSTEK WOJSKOWYCH INSPEKTORATU WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH

Motoryka

Ćwiczenia

Jedn. miary

Oceny

5

4

3

Wytrzymałość

Marszobieg na 1000 m

albo

Pływanie ciągłe przez 12 min

min

4,50

5,20

6,05

 

metry

 

powyżej 400

 

399-350

 

3

Siła ramion

Uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc przodem na ławeczce

albo

Podciąganie się na drążku

liczba

20

15

10

liczba

6

4

3

Szybkość i zwinność

Bieg wahadłowy 10 na 10

 albo

Bieg zygzakiem „koperta”

sek.

32,7

33,7

34,7

sek.

29,2

30,02

32,2

Siła mięśni brzucha

Skłony tułowia w przód w czasie 2 min.

liczba

30

20

15

 

ĆWICZENIA I NORMY SPRAWDZIANU KWALIFIKACYJNEGO SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW NA STANOWISKA W KORPUSIE SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH DO JEDNOSTEK DESANTOWO – SZTURMOWYCH, DESANTOWYCH, ROZPOZNAWCZYCH I SPECJALNYCH – PODODDZIAŁY BOJOWE

 

MĘŻCZYŹNI

Motoryka Nazwa ćwiczenia Jednostka Grupa wiekowa
do 25 lat
Grupa wiekowa26 – 30 lat Grupa wiekowa
31-35 lat
Grupa wiekowa
36-40 lat
Grupa wiekowapowyżej - 41 lat
miary 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3
Wytrzymałość Marszobieg
na 3000 m
min/sek 13,30 14,30 15,40 13,45 14,45 16,00 14,00 15,00 16,10 14,40 15,40 16,50 15,40 16,40 17,50
Siła Podciąganie na drążku wysokim ilość 11 9 7 10 8 6 9 7 5 8 6 4 6 5 4
Uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc przodem na ławeczce 54 48 42 50 44 38 44 38 32 38 32 26 34 28 22
Szybkość Bieg wahadłowy 10 x 10 m sek. 30,6 31,6 32,6 30,9 31,9 32,9 31,2 32,2 33,2 31,5 32,5 33,5 32,1 33,1 34,1
Bieg zygzakiem "koperta" 23,4 24,4 25,4 23,8 24,8 25,8 24,2 25,2 26,2 24,6 25,6 26,6 25,0 26,0 27,0

 

 

 

KOBIETY

Motoryka Nazwa ćwiczenia Jednostka Grupa wiekowa do 25 lat Grupa wiekowa26 – 30 lat Grupa wiekowa
31-35 lat
Grupa wiekowa36-40 lat Grupa wiekowa
powyżej - 41 lat
miary 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3
Wytrzymałość Marszobieg
na 3000 m
min/sek 15,30 16,30 17,30 16,15 17,25 18,25 16,25 17,25 18,35 17,25 18,25 19,35 18,35 19,35 20,35
Siła Podciąganie na drążku wysokim ilość 5 4 3 4 3 2 3 2 1 3 2 1 3 2 1
Uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc przodem na ławeczce 30 25 20 27 21 17 24 19 14 21 18 12 18 15 10
Szybkość Bieg wahadłowy 10 x 10 m sek. 32,2 33,2 34,3 32,5 33,5 34,6 32,8 33,8 34,9 33,5 34,6 35,6 34,6 35,6 36,8
Bieg zygzakiem "koperta" 25,9 26,7 28,2 26,5 27,2 28,7 26,9 27,7 28,2 27,7 28,2 29,2 28,2 29,2 30.2 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych