Dowództwo

 

 

DOWÓDCA

6 BATALIONU POWIETRZNODESANTOWEGO

ppłk Kamil SWORACKI

 

Podpułkownik Kamil SWORACKI s. Wojciecha urodził się 9 wrzesnie 1980 roku w Żarach. Ukończył Uniwersytet Szczeciński oraz Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych we Wrocławiu, a 2015 roku Akademię Techniczno – Humanistyczną w Bielsku – Białej. Jest instruktorem strzelectwa oraz samoobrony. Posługuje się językiem angielskim oraz perskim. W swojej karierze był min. dowódcą plutonu szturmowego, szefem s - 3, dowódcą kompanii szturmowej w 18 bpd oraz oficerem sekcji szkoleniowej 6 BPD. W 2015 r. został Zastępcą Dowódcy batalionu/Szefem sztabu batalionu. Trzykrotnie brał udział w misii Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Afganistanu jako dowódca plutonu szturmowego, Szef centrum operacji taktycznych oraz Szef zmiany centrum operacji taktycznych.11 września 2017 roku obiął dowodzenie nad 6 batalionem powietrznodesantowym.


ZASTĘPCA DOWÓDCY BATALIONU- SZEF SZTABU BATALIONU

mjr Marcin WILGA

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych